Hoofdkantoor
Schuttersweg 51
7314LD Apeldoorn

t: 055 355 4091
f: 055 355 5068

Zwiepseweg 1
7244AJ Barchem

t: 0573 441748
f: 0573 441751

Chromiumweg 149
3812 NM Amersfoort

t: 033 462 0478
f: 033 462 0597
 Sinds 1 januari 2019 9% BTW in plaats van 6% BTW
  In het, op 10 oktober 2017, gesloten regeerakkoord is besloten dat voor het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar met ingang van 1 januari 2019 het BTW tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%.

Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijft belast met het 21%-tarief.

Onder deze regeling vallen daarmee de volgende woningen:

- koopwoning door particulier bewoond
- huurwoning door particulier bewoond
- Vereniging van Eigenaren
- bejaardentehuis
- verpleeghuis en zorginstelling
  - aanleunwoning
- studentenwoning
- klooster, voor zover deze wordt gebruikt voor permanente bewoning
- tweede woning, voor zover permanente bewoning is toegestaan

Het lage BTW tarief is van toepassing wanneer sprake is van de volgende werkzaamheden:

Alle voorbereidings- en voorbehandelings werkzaamheden t.b.v. het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen en beitsen dan wel het aanbrengen van voorstrijkmiddelen en gelijmde materialen (behang).

NOTABENE: Het leveren en plaatsen van glas valt niet onder het lage BTW tarief.