Hoofdkantoor
Schuttersweg 51
7314LD Apeldoorn

t: 055 355 4091
f: 055 355 5068

Zwiepseweg 1
7244AJ Barchem

t: 0573 441748
f: 0573 441751

Chromiumweg 149
3812 NM Amersfoort

t: 033 462 0478
f: 033 462 0597
 Ouderdomsverklaring
  Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar, is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9% tarief.

  De Belastingdienst toetst zelf of het juiste BTW percentage is toegepast. Daarvoor hoeft de opdrachtgever geen verklaring te verstrekken.