header overigepaginas

Wij benadrukken graag onze maatschappelijke betrokkenheid. Om die reden stellen wij jaarlijks een budget vast voor sponsoring van goede doelen.

Wij hebben er ditmaal, in ons jubileumjaar, voor gekozen om ons voor een langere periode te commiteren aan sponsoring van een paar specifieke goede doelen. Wij hebben deze keuze gemaakt omdat wij ons realiseren dat er vele goede doelen zijn maar dat wij, met het maken van deze keuze, deze specifieke goede doelen de zekerheid kunnen bieden van een, voor de komende paar jaren, vaste jaarlijkse bijdrage.