header overigepaginas

Chroom-6 is een ‘verbinding’ die onder andere verwerkt is in verfproducten die worden toegepast bij het verchromen van stalen oppervlaktes. Bij het werken met, of het bewerken van, verchroomde oppervlaktes, denk dan aan het schuren of stralen van deze oppervlaktes, kan Chroom-6 vrijkomen, ingekapseld in fijnstofdeeltjes. Chroom 6 test small 2

 

Blootstelling aan Chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. In geval stalen oppervlaktes door onze medewerkers moeten worden behandeld, testen wij vóóraf of Chroom-6 in de verflaag aanwezig is. Aan deze test zijn voor onze klanten kosten verbonden. Het vervolgens ontwikkelen en gedegen onderbouwen van een veilige werkwijze, wanneer aanwezigheid van Chroom-6 wordt aangetoond, is bijzonder arbeidsintensief en tijdrovend. Er is geen situatie gelijk waardoor voor iedere specifieke situatie een veilige werkwijze moet worden ontwikkeld. Deze moet worden onderbouwd met metingen en modelberekeningen waarbij de ondersteuning van een blootstellingsdeskundige (arbeidhygiënist) noodzakelijk is. Wij nemen het advies van de Inspectie SZW over om deze werkzaamheden niet zelf uit te voeren maar uit te besteden aan deskundigen bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van deze werkzaamheden. Inspectie SZW geeft de kaders aan waaraan een veilige werkwijze moet voldoen.