header overigepaginas

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een laag BTW tarief van 9% voor woningen die door particulieren wordt bewoond en ouder zijn dan twee jaar. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijft belast met 21% BTW.

Welke panden vallen onder deze regeling:

  • Koopwoningen welke door een particulier worden bewoond;
  • Huurwoningen welke door een particulier worden bewoond;
  • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s);
  • Panden welke zijn ingericht voor bejaardenzorg;
  • Verpleeghuizen en zorginstellingen;
  • Aanleunwoningen;
  • Studentenwoningen;
  • Kloosters, voor zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning;
  • Tweede woningen, voor zover ook permanente bewoning wordt toegestaan.

Het lage BTW tarief kan worden toegepast wanneer er sprake is van de volgende werkzaamheden:
Alle voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het verwerken en aanbrengen van producten zoals (lak)verven, vernissen en beitsen, dan wel het aanbrengen van voorstrijkmiddelen en gelijmde materialen.

Notabene:
Het leveren en plaatsen van glas valt niet onder het verlaagde BTW tarief, net zo min als het (uitsluitend) leveren van materialen (denkt u daarbij aan bijvoorbeeld verfproducten en behang).