header overigepaginas

Nico van de Veen

Directielid van Olst & van de Veen Schilders Amersfoort

Nico van de Veen is in 1998 als éérste medewerker betrokken geweest bij de oprichting van van Olst Schilders in Amersfoort. Hij is gespecialiseerd in álle facetten van ons vakgebied en heeft, of zo nodig zoekt, voor iedere nieuwe uitdaging een oplossing. In 2007 is Nico toegetreden tot de directie van de vestiging Amersfoort, waarna de naam is omgedoopt naar van Olst & van de Veen Schilders. De heren vullen elkaar goed aan! Terwijl Ron van Olst zich voornamelijk bezig houdt met de commerciële kant van onze dienstverlening is Nico van de Veen degene die zich bezig houdt met de uitvoering van de werken. Hij treft de voorbereidingen, start de werken op, begeleidt deze en levert op. Naast het onderhouden van contacten met onze klanten begeleidt hij zijn medewerkers, traint hen, houdt toolboxmeetings én investeert hij in een uitstekende sfeer binnen het team. Hij steekt daarnaast veel energie in de begeleiding van nieuwe medewerkers en leerlingen. Nico is voor de vestiging Amersfoort tevens bedrijfshulpverlener en preventiemedewerker.

Bij Nico van de Veen kunt u terecht met:

  • al uw vaktechnische vragen
  • al uw vragen over onze offertes (Amersfoort e.o.)
  • al uw vragen over onze planning (Amersfoort e.o.)
  • al uw vragen over door hem begeleide werken (Amersfoort e.o.)