header overigepaginas

Melvin Mutsaars

Voorman vestiging Barchem

Melvin Mutsaars is, na enkele jaren binnen ons bedrijf ervaring te hebben opgedaan, in 2022 doorgegroeid naar de functie van Voorman voor onze vestiging in Barchem. Hij stuurt het team van schilders van deze vestiging aan en doet dat in nauwe samenwerking met de directie. 

Als Voorman is Melvin verantwoordelijk voor de realisatie van de aan hem toegewezen werken conform de opdracht en daarnaast voor de werkinstructies aan de medewerkers. Naast de organisatie/co√∂rdinatie en de technische voorbereiding van de werkuitvoering, werkt Melvin voor een substantieel gedeelte van zijn tijd zelf mee in de uitvoering.

U kunt van maandag tot en met vrijdag bij Melvin Mutsaars terecht met:

al uw vaktechnische vragen
uw vragen over onze planning (Oost Nederland)
al uw vragen over de door hem begeleide werken (Oost Nederland)