header overigepaginas

Roy

Roy is al vele jaren werkzaam op onze vestiging in Amersfoort. In 2022 is Roy doorgegroeid naar de functie van Voorman. Hij stuurt (ook op verschillende locaties tegelijk) teams van deze vestiging aan, en doet dat in nauwe samenwerking met Nico van de Veen. 

Als Voorman is Roy verantwoordelijk voor de realisatie van de aan hem toegewezen werken conform de verstrekte opdracht en daarnaast is hij verantwoordelijk voor de werkinstructies aan, en begeleiding van, de medewerkers en leerlingschilders. Naast de organisatie/co√∂rdinatie van de werken die onder zijn leiding worden uitgevoerd, werkt Roy ook een substantieel gedeelte van zijn tijd zelf mee in de uitvoering.

U kunt van maandag tot en met donderdag bij Roy terecht met:

Al uw vragen over de door hem begeleide werken (Amersfoort e.o.)