header overigepaginas

Wij hechten aan het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:
 Uw telefoonnummer;
 Uw naam en adresgegevens;
 Uw e-mailadres;

Bovenstaande gegevens gebruiken wij:
 om contact met u te kunnen onderhouden
 om u (maximaal twee keer per jaar) op de hoogte te brengen van acties
 om een offerte voor u te kunnen opmaken en u deze toe te kunnen sturen

Uw bankrekeningnummer, dat zichtbaar wordt na een betaling, wordt verder niet verwerkt.

Wij zullen uw, en dan gaat het uitsluitend om de hierboven in rood geschreven, gegevens slechts met derden delen wanneer daar de noodzaak toe bestaat. U kunt dan denken aan het verstrekken van deze gegevens aan een onderaannemer die, in uw opdracht én via ons, bij u aan de slag gaat. Of bijvoorbeeld aan een leverancier van klimmaterialen die de steiger bij uw pand plaatst.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen en te wijzigen óf bij ons het verzoek in te dienen uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze medewerkers op kantoor.

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van uw gegevens. Onze website maakt géén gebruik van cookies.

Heeft u vragen over ons Privacy beleid, neemt u graag contact met ons op.


van Olst Schilders / van Olst & van de Veen Schilders
Alle rechten voorbehouden