Van Olst Schilders /                van Olst & van de Veen Schilders
uw professionele partners in onderhoudsschilderwerk

KWALITEITSNORMEN 

Wij hanteren strenge kwaliteitsnormen:. U krijgt gedegen advies over kleuren en te gebruiken materialen;

. Er worden uitsluitend professionele verfsystemen toegepast;
. Onze medewerkers hebben vak- en bedrijfstechnische diploma's óf zijn in dienst van de Schildersvakopleiding;
. Onze medewerkers worden (bij herhaling) getraind op veilig werken;
. U krijgt twee jaar garantie op buitenschilderwerk;
. U krijgt vier jaar garantie op binnenschilderwerk.

Veilig werkenVeilig werken is niet vrijblijvend, veilig werken is een must!


Onze medewerkers zijn zich daar goed van bewust. Veilig werken doen de medewerkers natuurlijk voor zichzelf maar ook voor de veiligheid van hun collega’s, onze opdrachtgevers en derden. Wij informeren én trainen al onze medewerkers. Zorgvuldig en bij herhaling.


Informeren:

Een stappenplan bij ernstige bedrijfsongevallen;
Levensreddende regels;
Een checklist: wat te doen in noodsituaties;
Risico Inventarisatie en Evaluatie;
Eerste hulp ABC;
Toolboxmeetings;
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en veilig werken met verf;
Wat zijn de risico’s van werken op hoogte;
Keuze van het juiste arbeidsmiddel

 

Trainen:


Wij bieden onze medewerkers verschillende veiligheidstrainingen zoals bijvoorbeeld VCA en VCA Vol trainingen en Veilig werken op hoogte.
De bedrijfsleiding en werkvoorbereiding zijn in het bezit van de diploma’s Preventiemedewerker én Bedrijfshulpverlener

 

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


Onze medewerkers realiseren zich dat zij uiterst zorgvuldig moeten omgaan met uw eigendommen. In geval er door een medewerker tijdens de uitvoering van werkzaamheden tóch onbedoeld schade wordt veroorzaakt dan zijn wij daar goed voor verzekerd met onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.